Syn og hørsel

Syn 

Har du en varig synsnedsettelse (over to år) kan du få hjelp av synskontakt til vurdering, søknad og oppfølging av hensiktsmessige synshjelpemidler. Hjelpemidlene kan søkes fra NAV. Årsak til synsnedsettelse må ha vært vurdert av øyelege på forhånd.

Hørsel 

Har du en varig hørselsnedsettelse (over to år) kan du få hjelp av hørselskontakt til vurdering, søknad og oppfølging av hensiktsmessige hørselshjelpemidler. Hjelpemidlene kan søkes fra NAV. Årsak til hørselsnedsettelse må ha vært vurdert av øre-/nese-/halslege på forhånd.

Kontaktinformasjon syn og hørsel

Kontakt innbyggertorget 
Telefon: 69 68 10 00
E-post: post@io.kommune.no