Læring og mestring

Læring og mestring

Dagtilbud

Smerteskole

Smerteskole er et gruppetilbud til personer med langvarig muskel/skjelettsmerter. Målet er å tilegne seg verktøy for å kunne oppnå en bedre livskvalitet på tross av smerter. Smerteskolen baserer seg på en helhetlig forståelse av langvarig smerte, med et bio-psyko-sosialt fokus. Gruppa ledes av ergoterapeut og fysioterapeut, og vil inneholde både teoriundervisning, gruppesamtaler og lett fysisk aktivitet. Alle kan henvise deg til smerteskole, du kan også søke selv.

Skjema

Henvisningsskjema til rehabilitering, ergoterapi, fysioterapi og smerteskole

Kontaktinformasjon 

Innbyggertorget 
Telefon: 69 68 10 00
E-post: post@io.kommune.no