Innovativ rehabilitering

Samfunnsbasert rehabilitering har som utgangspunkt at rehabilitering er mer enn helsetjenester, og er basert på personens egne mål og verdier.

Tverrfaglig vurderingsteam er en del av Prosjekt Innovativ Rehabilitering og enhet Rehabilitering, læring og friskliv i Indre Østfold kommune. Prosjektet, enheten og teamet jobber systematisk for å styrke kommunal rehabilitering, ved bruk av teknologi, tverrfaglighet, riktig intensitet og samhandling. Alt med utgangspunkt i personperspektivet, slik at personen eier sin egen rehabiliteringsprosess.

 

Gjennom Prosjekt Innovativ rehabilitering, har vi et godt utgangspunkt for å utvikle rehabiliteringstjenesten vår videre, både i Indre Østfold kommune og nasjonalt.

I løpet av fem år har vi vært på mange møteplasser, konferanser og webinarer og delt våre erfaringer, og det er fortsatt stor interesse fra hele landet for resultatene våre.

Det er viktig å ha et godt, personsentrert og innovativt rehabiliteringstilbud. Denne filmen viser hvorfor - tusen takk til alle som har medvirket!