Hjelpemidler

Tekniske hjelpemidler kan gi hensiktsmessige løsninger på funksjonsproblemer i dagliglivet, både hjemme, i barnehage, skole og arbeidsliv. Behovene kan være både kortvarige og langvarige. Hjelpemidler finnes både innen områdene bevegelse, syn, hørsel og hukommelse.

Kommunale fagpersoner vurderer, sammen med bruker, ut fra brukers diagnose og funksjonsnivå, om det foreligger et kortvarig eller langvarig behov for hjelpemidler.

Kortvarig behov

Brukere som har kortvarig behov for hjelpemidler (mindre enn to år), kan henvende seg til Indre Østfold kommune.

Besøksadresse: Bakkegata 5, 1807 Askim
Telefon: 69 68 10 00
E-post: post@io.kommune.no
Åpningstider: Mandag–fredag kl 10.00–14.30

Gang og forflytningshjelpemidler

 • Rullator for innebruk
 • Rullator for utebruk
 • Rullestoler
 • Elektrisk personløfter
 • Kjøreskinner
 • Arbeidsstol
 • Trillebord

Hygienehjelpemidler

 • Toalettsete forhøyer, frittstående
 • Toalettsete forhøyer fastmontert med armlener
 • Supporter
 • Dusjkrakk
 • Badekarbrett
 • Badekarsete

Hjelpemidler barn

 • Manuell rullestol med fotstøtte

Andre hjelpemidler

 • Sykeseng
 • Frittstående løftebøyle
 • Forhøyningsklosser til stoler og senger
 • Bengynge
 • Trykkavlastende pute
 • Elektrisk hjertebrett

Varig behov

Ved varig behov (over to år) for hjelpemidler må det sendes skriftlig søknad på standardisert søknadsskjema til NAV hjelpemiddelsentral i Østfold. 

Søknadsskjema for hjelpemidler (NAV)

Både bruker, pårørende og fagpersonell kan søke om hjelpemidler. Søknader må begrunnes og inneholde tilstrekkelig informasjon for å bli behandlet. For noen søknader kreves det spesielle vedlegg.

Beboere med langtidsplass på institusjon har kun krav på varig utlån av forflytningshjelpemidler og hjelpemidler som krever individuell tilpassing, f. eks. rullestol og rullator.