Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Har du behov for fysioterapi, kan du ta kontakt med instituttet i kommunen du selv ønsker. Har du vanskeligheter med å forflytte deg til instituttet? Fysioterapeuten kan vurdere om du oppfyller kravene til rekvirert transport via Pasientreiser. 

Hva koster det? 

Egenandel til fysioterapi kommer inn under frikort for helsetjenester. Grensen for frikort er i dag 3 040 kroner. Du får frikortet innen tre uker etter at du har betalt over 3 040 kroner i egenandeler. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt. Personer under 16 år eller personer med godkjent yrkesskade, er fritatt for egenandel. 

For at egenandelene for disse behandlingene skal kunne gi opptjening til frikort, må enkelte vilkår være oppfylt: Godkjente egenandeler ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med eller er fast ansatt i kommunen.  

Oversikt over alle institutter med selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale i Indre Østfold

Kompetansekartlegging driftsavtale fysioterapeuter (PDF, 172 kB)

Askim Fysiosenter

Rådhusgata 23B
1830 Askim 
Telefon: 69 88 44 83
Fysioterapeuter:

 • Andreas Gefle
 • Kamilla Jakobsen Furan
 • Tonje Graff Skaarer
 • Katrine Øritsland (manuell terapeut)
   

Fysioteket Fysioterapi og Treningssenter

Dr. Randersgate 3
1830 Askim
Telefon: 69 88 03 00
Fysioterapeuter:

 • Steve Woldmo
 • Anders Magnusson
 • Celine Kristiansen (vikar Lene Engen Sandvik) (psykomotorisk fysioterapeut)
 • Annemarie Grønbech
   

Heggen Fysikalske Institutt

AB Aarstensgate 5
1830 Askim 
Telefon: 69 88 51 81
Fysioterapeuter:

 • Vidar Heggen
   

A.C.E Treningssenter og Fysioterapi

Vangsveien 10
1814 Askim
Telefon: 977 02 653412 11 601 / 476 07 580
Fysioterapeuter:

 • Terese Brustad
 • Julie Hoff
 • Thea Kjærnes
   

Invictus treningssenter og fysioterapi

Vestre Ringvei 5
1831 Askim
Telefon: 976 87 777
Fysioterapeuter:

 • Mona Birkemo
   

Fysio Team Mysen

Søndre Mysens vei 2B 
1850 Mysen
Telefon: 69 89 16 49
Fysioterapeuter:

 • Trude Ekseth
 • Jarek Nestorowicz
 • Erik Evang
 • Berit Haugland Melbø
   

Mays Fysioterapi

Davids Blids gate 20
1850 Mysen
Telefon: 69 89 01 33/ 913 70 661
Fysioterapeuter:

 • May Frøshaug
   

Eidsberg Fysioterapi/Family Sports Club Mysen

Opsahlveien 1 
1850 Mysen
Telefon: 489 26 228
Fysioterapeuter:

 • Cecilie Laursen (vikar for Niklas Juliussen fram til 30. november 2023)
   

Engebretsen Fysioterapi Ringvoll

Ringvoll Senter 1D
1827 Hobøl
Telefon: 69 92 02 35
Fysioterapeuter:

 • Kolbjørn Engebretsen
 • Marius Eri Marthinsen
   

Knapstad fysioterapi

Veigård 1
1823 Knapstad
Telefon: 69 92 26 90 
Fysioterapeuter:

 • Lambert L. M. Nieuwenhuijs
 • Kristian Brynestad (manuell terapeut)
 • Tarjei Madslien Balsvik (manuell terapeut)
   

A.C.E Xpress Spydeberg

Wilses vei 5
1820 Spydeberg
Telefon:476 07 580 / 977 02 653
Fysioterapeuter:

 • Terese Brustad
 • Thea Kjærnes

Fysioforum

Nordmyrveien 3
1820 Spydeberg
Telefon: 69 83 64 64
Fysioterapeuter:

 • Kari Mette Palm (manuell terapeut)
 • Karine Veim Baraa
   

Moskvil Fysioterapi

Torvet, Skjønhaug
1860 Trøgstad
Telefon: 957 71 032
Fysioterapeuter:

 • Bjørn Moskvil
   

Trøgstad Fysioterapi

Torvet 3
1860 Trøgstad
Telefon: 69 82 65 49
Fysioterapeuter:

 • Hege Fundingsrud
 • Anette Bjørnødegård Hångmann