Privatpraktiserende fysioterapeuter

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Ferieavvikling sommeren 2022

Se når fysioterapeutene har feriefravær denne sommeren (PDF, 55 kB)

Har du behov for fysioterapi, kan du ta kontakt med instituttet i kommunen du selv ønsker. Har du vanskeligheter med å forflytte deg til instituttet? Fysioterapeuten kan vurdere om du oppfyller kravene til rekvirert transport via Pasientreiser. 

Hva koster det? 

Egenandel til fysioterapi kommer inn under frikort for helsetjenester. Grensen for frikort er i dag 2 921 kroner. Du får frikortet innen tre uker etter at du har betalt over 2 921 kroner i egenandeler. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt. Personer under 16 år eller personer med godkjent yrkesskade, er fritatt for egenandel. 

For at egenandelene for disse behandlingene skal kunne gi opptjening til frikort, må enkelte vilkår være oppfylt: Godkjente egenandeler ved undersøkelse og behandling hos fysioterapeut som har driftsavtale med eller er fast ansatt i kommunen.  

Oversikt over alle institutter med privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale i Indre Østfold

Kompetansekartlegging private fysioterapeuter (PDF, 159 kB)

Askim Fysiosenter
Skolegata 11
1830 Askim 
Telefon: 69 88 44 83
Fysioterapeuter:

 • Svein Moseby
 • Erik Moseby
 • Tonje Graff Skaarer
 • Katrine Øritsland

Fysioteket Fysioterapi og Treningssenter
Dr. Randersgate 3
1830 Askim
Telefon: 69 88 03 00
Fysioterapeuter:

 • Steve Woldmo
 • Anders Magnusson
 • Lene Engen Sandvik
 • Annemarie Grønbech

Heggen Fysikalske Institutt
AB Aarstensgate 5
1830 Askim 
Telefon: 69 88 51 81
Fysioterapeuter:

 • Vidar Heggen

A.C.E Treningssenter og Fysioterapi
Vangsveien 10
1814 Askim
Telefon: 977 02 653
Fysioterapeuter:

 • Terese Brustad
 • Julie Hoff

Invictus treningssenter og fysioterapi
Vestre Ringvei 5
1831 Askim
Telefon: 976 87 777
Fysioterapeuter:

 • Mona Birkemo

Fysio Team Mysen
Søndre Mysens vei 2B 
1850 Mysen
Telefon: 69 89 16 49
Fysioterapeuter:

 • Trude Ekseth
 • Jarek Nestorowicz
 • Erik Evang
 • Berit Haugland Melbø
 • Katrine Øritsland

Mays Fysioterapi
Davids Blids gate 20
1850 Mysen
Telefon: 69 89 01 33/ 913 70 661
Fysioterapeuter:

 • May Frøshaug

Eidsberg Fysioterapi
Opsahlveien 1 
1850 Mysen
Telefon: 944 49 255
Fysioterapeuter:

 • Emil Bruset Ludvigsen (vikar for Niklas Juliussen fram til 30. november 2023)

Engebretsen Fysioterapi Ringvoll
Ringvoll Senter 1D
1827 Hobøl
Telefon: 69 92 02 35
Fysioterapeuter:

 • Kolbjørn Engebretsen
 • Marius Eri Marthinsen

Knapstad fysioterapi
Veigård 1
1823 Knapstad
Telefon: 69 92 26 90 
Fysioterapeuter:

 • Lambert L. M. Nieuwenhuijs
 • Kristian Brynestad
 • Tarjei Madslien Balsvik

Bakketun fysioterapi 
Krokveien 20
1820 Spydeberg
Telefon: 466 72 730
Fysioterapeuter:

 • Ola Kulsås

Fysioforum
Nordmyrveien 3
1820 Spydeberg
Telefon: 69 83 64 64
Fysioterapeuter:

 • Kari Mette Palm
 • Karine Veim Baraa

Moskvil Fysioterapi
Torvet, Skjønhaug
1860 Trøgstad
Telefon: 957 71 032
Fysioterapeuter:

 • Bjørn Moskvil

Trøgstad Fysioterapi
Torvet 3
1860 Trøgstad
Telefon: 69 82 65 49
Fysioterapeuter:

 • Hege Fundingsrud
 • Anette Bjørnødegård Hångmann