Fysio- og ergoterapi for voksne

Fysio- og ergoterapi for voksne

En fysioterapeut kan bistå deg med behandling og veiledning etter sykdom eller skade, med forebyggende helsearbeid og rehabilitering/habilitering. Fysioterapi skal bidra til å bedre eller opprettholde funksjonsevnen din.

Ergoterapeuter kan tilby trening og rehabilitering slik at du blir mest mulig aktiv i hverdagen, til tross for nedsatt funksjonsevne. De kan bistå med tilpasning og tilrettelegging av hjemmet og på arbeidsplassen. 

Hva kan du få bistand til? 

  • Kartlegge fysisk funksjon
  • Behandling og trening individuelt eller i gruppe
  • Tilrettelegge for deltagelse i daglige gjøremål og aktiviteter
  • Hjelpemidler og tilpasning av bolig. Bistå med søknad om hjelpemidler ved varig behov (over to år).
    Les om hjelpemidler her.
  • Opplæring og veiledning 

Du kan få oppfølging fra kommunens fysio- og ergoterapeuter eller de som driver privat praksis med kommunal driftsavtale. Se liste over fysioterapeuter med driftsavtale her. 

Hvem kan få fysio- og ergoterapi? 

Personer over 23 år som har behov for tjenesten.

Personer som kan benytte seg av fysikalsk institutt, må selv ta kontakt med en privatpraktiserende fysioterapeut.

Oversikt over dette finner du her

Hva koster det? 

Fra 1. mai 2022 er det innført egenandeler for fysioterapi i Indre Østfold kommune.

Under finner du informasjon om hvem som skal betale egenandel og hvem som er unntatt, i tillegg til priser og informasjon om faktura.

Informasjon om egenandeler for fysioterapi (PDF, 109 kB)

Ergoterapi er gratis.

Kontaktinformasjon

Vakttelefonen er åpen på hverdager kl. 08.30-10.00.

Telefon: 400 22 870

Henvisningsskjema

Skjemaet skal ikke brukes av deg som kan benytte deg av fysikalske institutter.

Henvisningsskjema til ergoterapi og fysioterapi

Du kan også ta kontakt med Innbyggertorget.
Telefon: 69 68 10 00
E-post: post@io.kommune.no