Fysio- og ergoterapi for barn og unge

Fysio- og ergoterapi for barn og unge

Vi tilbyr tjenester til alle barn og unge i alder 0-23 år som bor eller oppholder seg i Indre Østfold kommune.

Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Barn og unge med foresatte kan selv fylle ut henvisningen via vårt elektroniske skjema:

Henvisning til ergoterapeut og fysioterapeut for barn og unge

Andre i barnets miljø kan også henvise med skriftlig samtykke fra foreldrene. 

Last ned samtykkeskjema her (PDF, 90 kB)

Tjenestene må fordeles til de som har størst behov for hjelp. Hvor lenge du må vente for å motta tjenesten, kan variere etter våre prioriteringer og kapasitet. Ved ferie og sykefravær, må du regne med lengre ventetid.

Informasjon og brosjyremateriell

Fysioterapi brosjyre for barn og unge 2018 (PDF, 866 kB)

Ergoterapeutene/barn - nettside 

Kontaktinformasjon

Ta kontakt via innbyggertorget
Telefon: 69 68 10 00 
E-post: fysioergo.barn.post@io.kommune.no