Dagsenter for personer med funksjonsnedsettelse

Seksjonen Tjenester for funksjonshemmede har tre dagtilbud:

  • Heggin dagsenter i Mysen
  • Tårnhuset i Askim
  • PULS i Trøgstad

Heggin og Tårnhuset gir et dagtilbud til mennesker med utviklingshemming. Det er tilrettelagt dagtilbud for å gi en meningsfull hverdag til brukerne.

PULS i Trøgstad tilbyr et dagtilbud for mennesker som har utfordringer med psykisk helse og rus, dessuten eldre og mennesker med funksjonsnedsettelser. Det legges vekt på at den enkelte skal få bruke sine ressurser og forutsetninger i arbeidet på dagtilbudet.  

Kriterier

Behov for tilrettelagt dagtilbud.

Transport

Transport koster kr 40 tur/retur til/fra dagsenter.

Mat

På enkelte dagtilbud er det kantine, hvor det går an å kjøpe mat.