Lytt

Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder

Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder

Hvis barnet har spesielle behov og ikke kan bruke barnehagens varierte innhold og aktiviteter, kan det være behov for spesialpedagogisk hjelp.  

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogisk hjelp.

Hjelpen koordineres av Avdeling for barn under skolepliktig alder (ASP).

Her får du mer informasjon om spesialpedagogisk hjelp