Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Planleggingsdager

Planleggingsdager for kommunale barnehager 2020/2021

  • Mandag 3. august
  • Tirsdag 4. august
  • Fredag 14. august
  • Fredag 13. november
  • Fredag 14. mai

Vedtekter for kommunale barnehager § 6 om åpningstider

Barnehagene har fem planleggingsdager per år som fastsettes administrativt.

Planleggingsdagene gjøres kjent før barnehageårets begynnelse og barnehagene holder stengt på planleggingsdagene.