Planleggingsdager

Planleggingsdager for kommunale barnehager 2021-2022

Med henvisning til gjeldende vedtekter, har vi følgende planleggingsdager for barnehageåret 2021-2022:

  • Mandag 16. august 2021
  • Tirsdag 17. august 2021
  • Onsdag 17. november 2021
  • Mandag 3. januar 2022
  • Fredag 27. mai 2022

Vedtekter for kommunale barnehager § 6 om åpningstider

Barnehagene har fem planleggingsdager per år som fastsettes administrativt.

Planleggingsdagene gjøres kjent før barnehageårets begynnelse og barnehagene holder stengt på planleggingsdagene.