Planleggingsdager

Planleggingsdager for kommunale barnehager våren 2021

  • Fredag 14. mai

Vedtekter for kommunale barnehager § 6 om åpningstider

Barnehagene har fem planleggingsdager per år som fastsettes administrativt.

Planleggingsdagene gjøres kjent før barnehageårets begynnelse og barnehagene holder stengt på planleggingsdagene.