Avdeling for spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder

Avdeling for spesialpedagogisk hjelp for barn under skolepliktig alder

Hvis barnet har spesielle behov og ikke kan bruke barnehagens varierte innhold og aktiviteter, kan det være behov for spesialpedagogisk hjelp.  

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogisk hjelp.

Hjelpen koordineres av Avdeling for barn under skolepliktig alder (ASP).

Her får du mer informasjon om spesialpedagogisk hjelp

Dokumenter til utskrift

  1. Håndbok for spesialpedagogisk hjelp i Indre Østfold kommune (PDF, 585 kB)
  2. Individuell Utviklingsplan (IUP) mal (PDF) (PDF, 305 kB)
  3. Individuell Utviklingsplan (IUP) mal (word dokument) (DOCX, 168 kB)
  4. Årsrapport, evaluering av Individuell Utviklingsplan (IUP) mal (PDF) (PDF, 501 kB)
  5. Årsrapport, evaluering av Individuell Utviklingsplan (IUP) mal (word dokument) (DOCX, 175 kB)
  6. Mal vedtakstimer etter 1. juni (PDF) (PDF, 184 kB)
  7. Mal vedtakstimer etter 1. juni (word dokument) (DOCX, 141 kB)
  8. Veileder til Individuell Utviklingsplan (IUP) (PDF) (PDF, 361 kB)