Solkollen Askim

Om barnehagen

Antall avdelinger: 2

Eierform: Privat læringsverksted

Solkollen barnehage drives med utvidet formålsparagraf og formidler innhold og verdier forankret i kristen tro. Den kristne verdiformidlingen skjer i barnehagens hverdagssituasjoner og i pedagogisk tilrettelagte aktiviteter. Det legges stor vekt på markering av de kristne høytidene, tilrettelagt for den enkelte aldersgruppe. Noen av markeringene er julehistorien og påskevandring. Hver dag jobber vi for at verdens viktigste verdier skal vokse: Barnas selvfølelse, foreldrenes trygghet og medarbeidernes fagkunnskap og stolthet.

Åpningstider

Kl. 06.45-17.00

Beliggenhet

Vi holder til på Grøtvedt i Askim, i underetasjen på Grøtvedt menighetssenter. Nærmeste nabo er Eid skole og Askim museum. Lunden og «vikingplassen» på museet er ukentlig i bruk av oss.

Barnehagens hjemmeside