Skjønhaug barnehage

Om barnehagen

Antall avdelinger: 5

Eierform: Kommunal

Skjønhaug barnehage er en helsefremmende barnehage som skal fremme helse, trivsel og glede i lek og læring. Vi skal være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap, og gi det beste grunnlaget for mestring og utvikling. Vårt utviklingsområde er derfor helsefremmende mennesker og miljøer.

Åpningstider

Kl. 06.30-17.00

Beliggenhet

Barnehagen ligger i et oppvekstområde ved siden av Skjønhaug barneskole. Vi har kort vei til friområdet med stier, skog og akebakke. Barnehagens eget uteområde gir muligheter for aktiviteter og utfordringer for alle aldersgrupper med naturlig terreng med fjell og trær.

Vi har også en satellittavdeling/naturavdeling, som ligger på Trøgstad fort.