Menighetens barnehage, Eidsberg

Om barnehagen

Antall avdelinger: 3

Eierform: Privat menighetsbarnehage

Barnehagen utvider profilen og blir en natur - og menighetsbarnehage fra 1. august.

Vi ønsker i større grad å gi barna opplevelser og erfaringer i naturen.

Det kristne innholdet er en naturlig del av hverdagen vår, og skal videreføres i takt med fokus på natur og uteliv.

Vi er en helsefremmende barnehage.

Åpningstider

Kl. 06:30 – 17:00

Feriestengt i de to siste ukene i juli, i dagene mellom jul og nyttår og mellom palmesøndag og skjærtorsdag.

Beliggenhet

Vi driver barnehage i to hus: To avdelinger i Trømborg og en avdeling ved Eidsberg stasjon.

Vi er små enheter i nærmiljøet med skogen som nærmeste nabo, som innbyr til lek, utforsking og undring.

.

Barnehagens hjemmeside