Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Veterankontakt

Har du tjenestegjort i internasjonale operasjoner?

Definisjon av veteran

"Med veteran menes alle norske statsborgere som har deltatt eller deltar i fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land, fra utenriks-, justis- og forsvarssektoren".

Tilbud til veteraner

NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) har et lokallag i Follo og Indre Østfold. Støtteapparatet i Indre Østfold støtter ikke bare norske soldater som har vært ute med Forsvarets internasjonale operasjoner, men støtter også veteraner fra fremmedlegionen, polititjenestemenn, svenske veteraner som bor på andre siden av grensen, veteraner etter Vietnamkrigen og pårørende.

NVIO Follo og Indre Østfold har et aktivt lokallag som holder til på Høytorp Fort i Mysen. Kontoret er bemannet på dagtid og er et tilbud der veteraner kan henvende seg for å få informasjon. NVIO Follo og Indre Østfold har en rekke arrangementer i løpet av året.

Se nettsiden til NVIO

Følg NVIO Follo og Indre Østfold på Facebook

Kameratstøtte

Dette er et viktig tilbud til deg som trenger noen å prate med. Her treffer du andre veteraner som har tjenestegjort i utlandet. Du finner informasjon på disse nettsidene:

Kameratstøtte

Kameratstøttearbeid

Ettårsprogrammet

Veteraner fra internasjonale operasjoner blir fulgt opp av Forsvaret ett år etter hjemkomst.

Les om oppfølgingstilbud til veteraner gjennom Forsvaret