Kjæledyr fra Ukraina

Kjæledyr fra Ukraina

Mattilsynet ber om at alle kommuner som tar imot ukrainske flyktninger med dyr, forsikrer seg om at dyrene er registrert og kontrollert av Mattilsynet.

Hvis kjæledyrene ikke har blitt kontrollert ved grensepassering, er det viktig at kommunene, medhjelpere eller eierne av kjæledyret umiddelbart tar kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, når flyktningene ankommer kommunene de skal oppholde seg i.

Kjæledyr fra Ukraina / Pets from Ukraine