Barnehageplass for barn fra Ukraina

Barnehageplass for barn fra Ukraina

Det er viktig at flyktninger fra Ukraina som ønsker barnehageplass, søker om dette så fort som mulig. Dette er for at vi skal kunne tildele plass fra nytt barnehageår som starter i august 2022.

Vi godkjenner søknadene fortløpende fra mai 2022, på samme måte som for andre som har søkt etter fristen.

Gå til søknadsskjema (Oppvekstportalen)

De som skal ha prioritet ved tildeling av barnehageplass, må dokumentere behovet. For flyktninger kan Migrasjonssenteret dokumentere et slikt behov.

Spørsmål om søknad om plass i barnehage kan rettes til:

  • Migrasjonssenteret, Indre Østfold kommune telefon 69 68 10 00
  • Barnehagekontoret v/Hanne Sofie Hafstad telefon 913 00 121

 

Важливо, щоб біженці з України як скоріше подали заяви на

місце в звичайному дитсадку. Тоді ми зможемо розподілити
місця в новому навчальному році, який починається в серпні
2022.
Вони будуть затверджуватись послідовно починаючи з травня
2022 року, так само, як у випадках з іншими заявниками, які
подали заяву після закінчення терміну прийому.

Тут знайдете ви портал з додатковою інформацією
https://www.io.kommune.no/tjenester/barnehage/sok-endre-bytt-ogsi- opp-barnehageplass/

Для заявників, яким має бути надано пріоритет у розподілі
місць, важливо, щоб це було задокументовано.
Необхідність першочергового виділення місць у дитячих садках
для біженців зможе задокументувати Міграційний центр.

Питання пов`язані з поданням заяв до дитячого садочку
направляти до:

  • Міграційний центр, Indre Østfold комуна тел: +47 69 68 10 00
  • Офіс дитячого садка Hanne Sofie Hafstad тел: +47 913 00 121