Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Samfunnssikkerhet og beredskap

Ledere av kriseledelsen

  • Ordfører Saxe Frøshaug
  • Rådmann Georg Smedhus

Beredskapskoordinator

  • Beredskapskoordinator Trude Paulsen