Lærlinger

Indre Østfold kommune tar årlig inn rundt 30-35 nye lærlinger, og det har vært et stabilt inntak de siste årene.

Om å være lærling i Indre Østfold kommune (PDF, 190 kB) (brosjyre) 

Lærlingeordningen i Indre Østfold kommune

Indre Østfold kommune tar inn lærlinger i mange forskjellige fag – blant annet helsesarbeiderfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, IKT servicefaget, institusjonskokkfaget og byggdrifterfaget. Vi oppfordrer spesielt de som vil bli lærlinger innen kommuneområde teknisk til å søke lærlingplass i kommunen. Vi opplever at mange søker lærlingplass hos Indre Østfold kommune.

Hva innebærer det å jobbe som lærling?

Det å jobbe som lærling gir en trygg start på arbeidslivet. Å være lærling betyr at du tar siste del av en videregående utdanning ved en arbeidsplass. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte og det er hovedfokus på praksis. Du får lønn under læretiden, og som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis. De fleste lærlinger, har en læretid på to år. Etter endt opplæring skal du avlegge fagprøve. Du må ha bestått eksamen fra VG1 og VG2. Det kan gjøres unntak for inntil 2 fellesfag. Andre typer kontrakter kan tegnes etter en individuell vurdering.

Krav til søker

Generelt kan man si at det å søke læreplass likner på det å søke jobb. Det er konkurranse om plassene. Spesielt i helsesarbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget er konkurransen stor, da vi opplever å få mange søknader.

For å kvalifisere til å søke læreplass i Indre Østfold kommune bør du ha bestått alle fagene på skolen (VG1+VG2), inkludert gym. Det er en fordel om du har hatt lite udokumentert fravær og at du har en god referanse fra tidligere praksis. Personlig egnethet har også mye å si. Slikt kommer gjerne mer fram under et intervju.

Som regel er det unge med skolerett (17-18-19 år) som søker læreplass hos oss. De har gått to år med yrkesfag på videregående skole, og søker så to års læretid hos oss. Søkere med skolerett bosatt i Indre Østfold kommune prioriteres. Når vi skal velge hvem vi tar inn som lærling er det viktig med beståtte fag, lite fravær, god motivasjon og gode referanser fra faget yrkesfaglig fordypning.

De aktuelle blant søkerne blir invitert til intervju i perioden mars-april, og her er det viktig å gjøre et godt inntrykk i tillegg til å ha gode faglige resultater.

Siden Indre Østfold kommune også er en stor samfunnsaktør og ønsker å bidra til at flere unge fullfører utdanning, inviterer vi hvert år noen søkere til intervju blant de som har fått tilpasset opplæring og som har kompetansebevis som mål (ikke fagbrev). Derfor er det viktig at du søker læreplass, og skriver/forteller om din motivasjon, selv om du ikke har toppkarakterer eller har fritak i noen fag. Det er viktig for oss å hjelpe alle, både de teoristerke og de mindre teoristerke på veien til sluttkompetanse.

Ikke alle får læreplass

Det er et faktum at en del søkere, også noen blant de med gode karakterer og gode referanser, ikke får læreplass. Dette kommer av at arbeidsgiverne skal lønne lærlingene, og at det er begrenset med midler og dermed plasser. Det kan også være begrenset med kapasitet blant veiledere som skal ha lærlingene. Indre Østfold kommune er en av arbeidsgiverne som tar inn lærlinger, og selv om vi oppfordrer deg til å søke hos oss, er det viktig at du søker også hos andre aktuelle arbeidsgivere for å øke dine muligheter til å få læreplass.

Dersom du lurer på om du kan søke lærlingplass, om du har skolerett osv. ta gjerne kontakt med den videregående skolen du går/har gått på, eventuelt Viken fylkeskommune.

Slik søker du læreplass

Hovedopptaket av lærlinger i Indre Østfold kommune er en gang i året. Dersom du ønsker læreplass hos oss er søknadsfristen hvert år 1. mars.

Alle søknader om læreplass må sendes via www.vigo.no innen 1. mars. Indre Østfold kommune tar ikke imot søknader direkte fra elever. Søknader skal ikke sendes med vanlig brevpost, e-post eller leveres til enkeltpersoner eller enheter i Indre Østfold kommune. Du kan heller ikke muntlig søke eller avtale om læreplass med det stedet der du har vært i yrkesfaglig fordypning eller annen praksis.

Dersom du er aktuell for oss vil du bli kalt inn til intervju i mars/april og dersom du blir valgt til læreplass vil du få et tilbud på dette innen midten av mai.

Til Vigo.no

Du har søkt, men ikke fått læreplass

Dersom du har søkt læreplass og ikke fått det, bør du ta kontakt med OKOS slik at de kan veilede deg videre. Det kan finnes andre muligheter for deg – hos andre arbeidsgivere eller i regi av Viken fylkeskommune.

Det er fylkeskommunen som har ansvar for videregående opplæring i Norge, og elever skal først og fremst søke hjelp og veiledning der, eller på den skolen der de går.

Nyttig kontaktinformasjon

Viken fylkeskommune: 69 11 70 00

Til fylkeskommunens nettsider

Opplæringskontoret for offentlig sektor: 69 10 21 00

Til OKOS