Forliksrådet

Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av tre lekfolk (ikke juridisk utdannede personer) og tre varamedlemmer som velges blant kommunenes innbyggere for fire år om gangen.

Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet som en sivil oppgave. I lensmannsdistrikt er lensmannen sekretær, i politidistrikt er det politistasjonssjefen og i namsfogddistrikt er det namsfogden som utfører sekretariatsoppgavene.

Kontaktinformasjon

Indre Østfold Forliksråd, Postboks 200, 1801 Askim
Telefon: 64 99 30 00

Her finner du informasjon om forliksrådet i Indre Østfold kommune

Les mer om Forliksrådets oppgaver på Regjeringen.no