Borgerlig vigsel

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene og gjøres av folkeregisteret ved Skatt Øst.

På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret kunne utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved Skatt Øst.

Dere må få utstedt gyldig prøvingsattest før dere kan gifte dere.

Følg veiviseren hos Skatteetaten

Originalen av prøvingsattesten skal sendes eller leveres til kommunen senest innen én uke før dere skal gifte dere.

Retningslinjer for kommunale vigsler i Indre Østfold kommune (PDF, 165 kB)

Gå til bestillingsskjema for borgerlig vigsel her

Steder for borgerlig vigsel

  • Store festsal på Kulturtorget i Mysen
  • Kommunestyresalen i Indre Østfold rådhus
  • Den gamle kommunestyresalen i Trøgstad
  • Skjønhaug innbyggertorg og bibliotek, møterom, Torvet bok og mer

Datoer for borgerlig vigsel i 2021

August

Fredag 13. august
Fredag 27. august
Lørdag 28. august

September

Fredag 10. september
Fredag 24. september
Lørdag 25. september

Oktober

Fredag 8. oktober
Fredag 22. oktober
Lørdag 23. oktober

November

Fredag 5. november
Fredag 19. november
Lørdag 20. november

Desember

Fredag 3. desember
Fredag 17. desember
Lørdag 18. desember

Datoer for borgerlig vigsel 2022

Januar

Fredag 14. januar
Fredag 28. januar
Lørdag 29. januar

Februar

Fredag 11. februar
Fredag 25. februar
Lørdag 26. februar

Mars

Fredag 11. mars
Fredag 25. mars
Lørdag 26. mars

April

Fredag 8. april
Fredag 22. april
Lørdag 23. april

Mai

Fredag 6. mai
Fredag 20. mai
Lørdag 21. mai

Juni

Fredag 3. juni
Fredag 17. juni
Lørdag 1. juni

August

Fredag 12. august
Fredag 26. august
Lørdag 27. august

September

Fredag 9. september
Fredag 23. september
Lørdag 24. september

Oktober

Fredag 7. oktober
Fredag 21. oktober
Lørdag 22. oktober

November

Fredag 4. november
Fredag 18. november
Lørdag 19. november

Desember

Fredag 2. desember
Fredag 16. desember
Lørdag 17. desember