Eierskap og samarbeid

Indre Østfold kommune har leverer deler av sin tjenesteproduksjon gjennom både interkommunale selskaper (IKS) eller aksjeselskaper (AS).

Kommunen har 70-100 % andeler/aksjer i følgende Indre Østfold-baserte selskaper pr. 01.01.2020:

 • Askim Kulturhus AS
 • Askimregionen Næringsutvikling AS 
 • Askim Rådhus AS 
 • Deltagruppen AS 
 • Eiendomsselskapet Askim AS 
 • Hobøl ASVO AS 
 • Indre Østfold Brann og Redning IKS 
 • Indre Østfold Renovasjon IKS 
 • Innovi AS 
 • Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS 
 • Smaalenene Bedriftshelsetjeneste AS 
 • Via 3 AS

Følgende selskaper er under avvikling og vil fra 01.01.2020 være en del av den ordinære kommuneorganisasjonen:

 • Askim, Hobøl og Spydeberg Avløpssamarbeid IKS 
 • Avlastningshjemmet IKS 
 • Mortenstua skole IKS 
 • Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS 
 • Indre Østfold Krisesenter IKS