22. februar 2017 kom forslaget fra Regjeringen om at Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg kommuner skulle slås sammen til én ny kommune fra 1. januar 2020. Den 1. juni 2017 kom innstillingen fra Stortingets kommunalkomité om at Trøgstad kommune inkluderes i den nye kommunen. Endelig vedtak ble gjort i Stortinget 8. juni 2017.

Den nye kommunen skal hete «Indre Østfold kommune». Det erklærte kommunalminister Jan Tore Sanner under et møte i fellesnemda for sammenslåingskommunene Askim, Hobøl, Spydeberg, Eidsberg og Trøgstad tirsdag 17. oktober 2017.

Likeverd, raushet og forståelse for hverandres ståsted skal være fundamentene i bygging av ny kommune. Nesten 45 000 innbyggere og om lag 3500 ansatte berøres av denne kommunesammenslåingen. God prosjektledelse og organisering er avgjørende for prosessen med å bygge en ny kommune, som skal bli bedre enn summen av de nåværende fem.