Dette prosjektet (P3) handler om hvordan den nye kommunen i fremtiden skal utøve bærekraftig økonomisk politikk og eierskap. Prosjektet er tilnærmet likt det som i Indre Østfold kommune vil bli formannskapet.

Mandatet til prosjektet

Se sakspapirer og møteplan her.

Medlemmer:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse
Olav Breivik -  ordforer@hobol.kommune.no Hobøl (H) Prosjektleder - ordfører - politiker
Ingunn Herstad Hensel - ingunn.hensel@politiker.eidsberg.no Eidsberg (V) Nestleder - Politiker
Lise Rognerud Askim (H) Politiker
Tron Kallum Spydeberg (Sp) Politiker
Lisbeth Skjeldrum Spydeberg (H) Politiker
Håvard Osflaten Hobøl (Ap) Politiker
Kathrine Hestø Hansen Askim (Ap) Politiker
Martha Hersleth Holsen Trøgstad (Sp) Politiker
Anne-Karine Enstad Gramen Hobøl (KrF) Politiker
Håvard Jensen Hobøl FrP) Politiker