Delprosjektet handler om den overordnete strategiske planleggingen for den nye kommunen og skal være en prioritert oppgave i sammenslåingsprosessen. Mandatet skal beskrive planprosessen fram mot vedtak av ny kommuneplan i Indre Østfold kommune.

Se sakspapirer og møteplan her.

Medlemmer:

Navn Organisasjon/enhet Rolle/kompetanse
Erik Unaas - 
erik.unaas@eidsberg.kommune.no
Eidsberg (H) Prosjektleder - ordfører - politiker
Politiker
Håvard Jensen Hobøl (Frp) Politiker
Trygve Westgård Askim (Ap) Politiker
Anne Borger Mysen Eidsberg (H) Politiker
Heidi Eriksen Spydeberg (Ap) Politiker
Petter Ole Kirkeby Trøgstad (Sp) Politiker


Her kan du lese mer om kommuneplanarbeidet