Indre Østfold kommune er en virkelighet fra 1. januar 2020. Den er resultatet av sammenslåingen av Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad kommuner.
Indre Østfold kommune er sammen med nye Ålesund kommune de eneste kommunesammenslåingene i Norge som består av så mye som 5 kommuner. Indre Østfold kommune blir en av landets 25 største kommuner med ca. 45000 innbyggere.

Prosjektrådmann Georg Smedhus, som begynte i jobben i midten av mai, samlet 7. juni rundt 80 ledere, tillitsvalgte, verneombud og politikere fra de 5 kommunene til et heldags arbeidsseminar om lederstruktur i den nye kommunen. Resultatet ble drøftet med de tillitsvalgte 12. juni.

Det er vedtatt at det etableres en toppledergruppe på 9 personer. 

Se skissen til organisasjonkartet her