Indre Østfold kommune 2020 legger med dette forslag til ny forskrift etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven ut på høring. 

Høringsuttalelser merkes med "Forslag til lokal gebyrforskrift Indre Østfold kommune 2020 – saksnummer 19/963" og sendes til post@io.kommune.no innen 01.09.2019.

Her er lenker til høringsdokumentene: