Vedlagte forskrift er lagt ut på offentlig høring:

Kommunal forskrift om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Indre Østfold kommune

Eventuelle innspill eller kommentarer sender du til reidun.heksem@io.kommune.no

Fristen for å sende innspill eller kommentarer er satt til mandag 4. november.