Nemnda skal fatte politiske beslutninger knyttet til sammenslåingen frem til en ny kommune er etablert. Prinsippielle saker skal  behandles i de respektive kommuners bystyre/kommunestyre.

Fellesnemndas reglement og delegasjon