Askim kommune er vertskommune for anskaffelser i de fem kommunene, og er ansvarlig for gjennomføring av konkurransen.

Ønsker du å delta i konkurransen om å få en rammeavtale med den nye kommunen? Se på konkurransen som ligger ute her (www.doffin.no)

Fristen for å levere anbud er satt til 19. august 2019 kl. 12.00.