Arbeidsutvalget er underlagt fellesnemnda og består av de fem ordførerne i kommunene, samt prosjektledelse i Indre Østfold kommune 2020. Utvalget forbereder sakskartet og møtene i fellesnemnda. Arbeidsutvalget kan på vegne av fellesnemnda koordinere eventuelle arrangementer, aktiviteter og informasjonstiltak.

Her finner du referater fra arbeidsutvalget (AU)

Medlemmer:

Thor Hals Ordfører Askim (leder)
Erik Unaas Ordfører Eidsberg
Olav Breivik Ordfører Hobøl
Petter Schou Ordfører Spydeberg
Saxe Frøshaug Ordfører Trøgstad
Georg Smedhus Prosjektrådmann
Bjørn Sjøvold Ass. prosjektrådmann