Indre Østfold kommune

Vil du være med å gi barna våre en god oppvekst?

Vil du være med å gi barna våre en god oppvekst?

Kom med innspill til temaplan "Oppvekst, den viktigste veksten". En god oppvekst er ikke bare viktig her og nå, den påvirker i generasjoner. For å lage en god oppvekstplan trenger vi at du sier din mening innen 22. mars.

Stabile oppvekstforhold skapes i et samspill mellom familie, det fysiske og psykiske miljøet barna vokser opp i og kommunens tilbud og tjenester. En god barndom er en investering i et bedre samfunn, og alle barna våre har rett til en god oppvekst. 

Fritiden er en viktig del av barn og unges liv og en del av deres oppvekstforhold. For å lykkes i arbeidet med at alle barn og unge skal føle seg inkludert, er vi avhengig av å ha kjennskap til hverandre og samarbeide godt om tilbud rettet mot barn, unge og deres familier. Vi ønsker derfor innspill og oppfordrer spesielt frivillige aktører om å komme med innspill i arbeidet med planen. 

Si din mening innen 22. mars via skjemaet under.

Her finner du skjemaet der du kan si din mening