Vil du gi oss dine forslag og idéer til temaplan kultur?

Vil du gi oss dine forslag og idéer til temaplan kultur?

Frist for innspill: 23. september 2021.

Vi vil gjerne ha dine forslag og ideer, enten du representerer det frivillige eller profesjonelle lokale kulturlivet.

I tillegg til at vi inviterer til to åpne innspillsmøter, tar vi også imot skriftlige innspill fram til og med 23. september.

Vi ønsker særlig innspill på følgende punkter:

  • Samskaping - kommunen, frivillige og profesjonelle i samspill
  • Hvordan kan vi gjøre Indre Østfold kommunes kulturtilbud mangfoldig, av høy kvalitet og med stor grad av deltakelse?

Her kan du sende inn dine innspill til temaplanen

Invitasjon til innspillsmøter for frivillige og profesjonelle kulturaktører