Vil du bidra med innhold til Den kulturelle spaserstokken i 2024?

Da kan du sende oss forslag til program innen 20. desember 2023.

Hva er Den kulturelle spaserstokken?

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Formålet er å sørge for gode kunst- og kulturopplevelser lokalt innenfor et mangfold av kulturuttrykk som musikk, litteratur, scenekunst og visuell kunst. Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet.

Vil du bidra med innhold i 2024?

Vi oppfordrer lokale artister, musikere, kunstnere og andre kulturaktører som ønsker å bidra med innhold i Den kulturelle spaserstokkens program i Indre Østfold kommune, om å sende oss et programforslag for våren 2024. 

Programforslaget bør inneholde en beskrivelse av innhold i arrangementet, hvilken sjanger/uttrykk som presenteres, hvor mange aktører gruppen består av og varighet. Programforslaget gjennomgås deretter av en arbeidsgruppe.

Vi forholder oss til Creos satser for oppdrag med profesjonelle utøvere i Den kulturelle spaserstokken.

Send oss forslag til program

Programforslag sender du på e-post til: sigrid.maria.inderberg@io.kommune.no innen 20. desember 2023.

Kontaktperson: Sigrid Maria Inderberg