Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Vil du benytte deg av kommunens tilbud om vannmålere?

Vil du benytte deg av kommunens tilbud om vannmålere?

Du som ikke har vannmåler, har fått tilsendt brev fra kommunen datert 11. september 2020.

For å benytte deg av kommunens tilbud som er beskrevet i brevet, må du svare på skjemaet under innen 10. oktober 2020.

Dette er det samme skjemaet som du finner lenke til i brevet.

Skjema: Svar på kommunens tilbud om montering av vannmåler