Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Viktig informasjon om koronavirus

Viktig informasjon om koronavirus

For information in your own language, please use the built-in translation function in your browser. 
If your browser does not support this, please use Google translate: http://translate.google.no/

Status Indre Østfold kommune per 29. september kl. 18.00:

Per 29. september kl. 18.00 er det 222 personer som har fått påvist smitte i vår kommune. Dette er det totale antallet fra vi startet å teste 1. mars og frem til i dag.
Per 27. september har vi gjennomført 13 878 tester. Siste registrerte smittetilfelle i Indre Østfold kommune er 24. september. Dersom vi får påvist nye tilfeller av koronasmitte vil vi oppdatere dette fortløpende. 

Ingen nye smittetilfeller tirsdag 29. september

Vi har i dag, tirsdag 29. september, ingen nye smittetilfeller i Indre Østfold kommune.

Eldredagen 1. oktober

Det er ikke planlagt noe arrangement i forbindelse med Eldredagen den 1. oktober på grunn av covid-19 situasjonen. Indre Østfold kommune ønsker å videreføre markering av Eldredagen fra 2021.

Når skal barn, ungdom og voksne være hjemme?

1. oktober endrer vi retningslinjene for arrangement og bruk av kommunale lokaler

30. september opphører vår lokale covid-19 forskrift, og vi følger deretter nasjonale retningslinjer for inntil 200 deltagere på arrangement. Vi vil også åpne for noe mer aktivitet i våre kommunale bygg.

Endringene innebærer tilpasninger i forhold til smittevernreglene som arrangører og brukere av kommunale bygg må forholde seg til.

Les mer om arrangementer og bruk av kommunale bygg her

Covid-19 test for grensependlere

Det er innført krav om hyppigere koronatesting for personer som jobber i Norge, men bor i røde land eller regioner. Indre Østfold kommune tilrettelegger for en enkel løsning for grensependlere som må testes ofte.

Les mer om covid-19 test for grensependlere her

Oversikt over siste dagers smittetilfeller i Indre Østfold kommune

Her finner du en oversikt over siste dagers smittetilfeller

Kommunalt næringsfond i Indre Østfold kommune i forbindelse med covid-19

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører i Indre Østfold kommune kan nå søke midler gjennom et ekstraordinært kommunalt næringsfond på kr. 1 500 000,-.

Les mer om hvordan du kan søke her

Vi oppfordrer til bruk av munnbind på skolebussen

Vi opplever at noen av våre skolebusser har mange passasjerer, og vi vil derfor oppfordre alle elever på ungdomsskolene og de videregående skolene om å benytte munnbind på skolebussen. Vi oppfordrer også til å benytte alternativ transport til og fra skolen, der det er mulig.

Karanteneregler og definisjon av nærkontakt

Lurer du på hvem som defineres som nærkontakt og hva som er regler ved karantene? 

Her kan du lese mer om karantene og nærkontakter

Delvis gjenåpning for bruk av kommunale lokaler, vurdering av tiltak per 18. september

Vi gjør løpende vurderinger av tiltak og retningslinjer som er beskrevet i Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense lokal smitteoppblomstring i Indre Østfold kommune, Viken.

På grunn av den økende smitteoppblomstringen rundt oss, besluttet vi 18. september å opprettholde forskriftens bestemmelser for antall deltagere på arrangement, og avventer åpning av kommunale bygg som gymsaler og lokaler for sporadisk utleie.

Les mer om gjeldene retningslinjer her

Nettbestilling av koronatest

Vi tilbyr nå en sikker, digital mulighet for bestilling av koronatest.

Koronatelefonen vil fortsatt være åpen, men nå finnes i tillegg muligheten for å bestille koronatest gjennom å fylle ut et skjema på nettsidene våre. I skjemaet vil du svare på de samme spørsmålene som de ansatte på koronatelefonen stiller innringerne. 

Mer informasjon og lenke til skjema finner du her

Informasjon om smittetilfeller

Vi får mange henvendelser om hvorfor vi ikke oppgir i hvilken del av kommunen de smittede bor. I artikkelen under kan du lese mer om hvorfor det ikke oppgis, og hva som regnes som nærkontakt. 

Les mer om informasjon rundt smittetilfeller her

Nye rutiner for besøk på sykehjem gjelder fra onsdag 9. september 2020

Les mer om rutinene her

Sjekkliste for arrangement

Fra og med uke 35 tillates arrangementer, konserter og andre kulturarrangementer, kinoforestillinger o.l. med opp til 50 personer i Indre Østfold kommune. Covid-19-forskriftens bestemmelser om arrangementer skal følges, herunder avstandskrav og føring av gjestelister. Det skal være en formelt ansvarlig arrangør av arrangementet som har det overordnede ansvaret for at kravene overholdes. Søknad om dispensasjon skal sendes skriftlig minst en uke før aktuelt arrangement. 

Her finner du sjekkliste for arrangør (PDF, 165 kB)

Testkriterier for covid-19

Følgende bør testes: 
  • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
  • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene.
  • Andre grupper etter vurdering av lege. 
  • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. 

Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte (gruppe 3 og 4 over), bør positiv test bekreftes av ny test.

Les mer om testkriterier og testing her

Spørsmål og svar om lokal covid-19 forskrift

Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål om den lokale covid-19 forskriften i Indre Østfold kommune. 

Gå til spørsmål og svar

Lokal covid-19 forskrift, disse tiltakene gjelder

Det ble vedtatt nye tiltak for Indre Østfold kommune fra uke 34 under kommunestyremøtet søndag 16. august.

Les mer om tiltakene og gjeldende forskrift her

Teststed for covid-19

Testing for covid-19 foregå på parkeringsplassen ved Askimhallen. Følg anvisninger for kjøretrase.

Veibeskrivelse: Følg Kirkegata, innkjørsel til parkeringsplassen/teststedet er første til venstre etter legevakten.

Du kan selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no

Du kan selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. 

Er koronatesten din positiv, blir du kontaktet av kommuneoverlegen som gir deg veiledning i hvordan du skal forholde deg. De personene som anses som nærkontakter blir kontaktet. Vi ber dere derfor om å avvente telefon fra oss, og ikke ringe korona-telefonen slik at det oppstår unødvendig kø der.

På grunn av stor pågang på sykehuset kan det ta 1-2 dager før vi får svar på de positive prøvesvarene og 2-3 dager på de negative prøvesvarene.

Indre Østfolds koronatelefon 

Indre Østfolds koronatelefon 477 80 110 er åpen på hverdager kl. 10.00-16.00 og helger kl. 12.00-16.00. Det er stor pågang på telefon, så du kan oppleve å måtte vente på svar. Vi ber om at du ikke ringer legevaktens telefon 116117 for spørsmål om koronatesting.

Vi ber om at alle ringer og avtaler en time før de kommer til teststedet på parkeringsplassen ved Askimhallen for å ta prøve.

Vi oppdaterer med ny informasjon når situasjonen endrer seg.

Koronavirus