Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Viktig informasjon om koronavirus

Viktig informasjon om koronavirus

For information in your own language, please use the built-in translation function in your browser. 
If your browser does not support this, please use Google translate: http://translate.google.no/

Status Indre Østfold kommune per 27. oktober kl. 21.00:

Per 27. oktober kl. 21.00 er det 257 personer som har fått påvist smitte i vår kommune. Dette er det totale antallet fra vi startet å teste 1. mars og frem til i dag.
Per 27. oktober har vi gjennomført 16 394 tester. Siste registrerte smittetilfelle i Indre Østfold kommune er 27. oktober. Dersom vi får påvist nye tilfeller av koronasmitte vil vi oppdatere dette fortløpende. 

Nye regler for gjennomføring av private sammenkomster og arrangement

Fra og med onsdag 28. oktober gjelder nye retningslinjer for gjennomføring av private sammenkomster og arrangementer i Indre Østfold kommune.

Vi ber deg som har meldt inn ditt arrangement om å vurdere om de nye retningslinjene får konsekvenser for ditt arrangement. Arrangement som faller utenfor de nye retningslinjene må enten tilpasses reglene eller avlyses.

Les de nye retningslinjene for arrangement her

Tre nye smittetilfeller tirsdag 27. oktober

Vi har i dag, tirsdag 27. oktober, tre nye smittetilfelle i Indre Østfold kommune. En nærkontakt og to med ukjent smittested. Smittesporing pågår.

Halloween-råd

Halloween og 31. oktober nærmer seg med stormskritt, til glede for mange små og store. I den anledning har Folkehelseinstituttet (FHI) samlet et knippe råd for hvordan du kan gjennomføre feiringen på en måte som ivaretar smittevernet.

Gode tips og råd om halloween feiring finner du her

Våre folkebad/offentlig bad er stengt inntil videre

Våre svømmehaller/bad i Trøgstad, Knapstad og Spydeberg er stengt for folkebad inntil videre.

Nettbestilling av koronatest

Vi tilbyr nå en sikker, digital mulighet for bestilling av koronatest.

Koronatelefonen vil fortsatt være åpen, men nå finnes i tillegg muligheten for å bestille koronatest gjennom å fylle ut et skjema på nettsidene våre. I skjemaet vil du svare på de samme spørsmålene som de ansatte på koronatelefonen stiller innringerne. 

Mer informasjon og lenke til skjema finner du her

Forskrift om midlertidige tiltak for å begrense lokal smitteoppblomstring i Indre Østfold kommune

På grunn av smitteutviklingen i Oslo og sentrale myndigheters oppfordring om etablering av lokale forskrifter etter behov, har kommunestyret i Indre Østfold kommune innført restriksjoner i lokal forskrift som gjelder i fra onsdag 21. oktober 2020.

Les mer om den lokale forskriften her

Påbudt med munnbind ved kollektivreiser

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende bruke munnbind i kollektivtransporten (inklusiv skolebuss). Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder. 
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Covid-19 test for grensependlere og arbeidsreisende

Det er innført krav om hyppigere koronatesting for personer som jobber i Norge, men bor i røde land eller regioner. Indre Østfold kommune tilrettelegger for en enkel løsning for grensependlere og arbeidsreisende.

Les mer om covid-19 test for grensependlere her

Karanteneregler og definisjon av nærkontakt

Lurer du på hvem som defineres som nærkontakt og hva som er regler ved karantene? 

Her kan du lese mer om karantene og nærkontakter

Når skal syke barn, ungdom og voksne være hjemme fra barnehage, skole og jobb?

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget veiledere for foresatte, barnehagepersonell og lærere. Skjemaene hjelper til å vurdere når barn, ungdom og voksne skal være hjemme, når man trenger covid-19-test og når de kan vende tilbake til barnehage, skole og arbeid etter sykdom.

Revidert veileder for smittevern i idretten

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idretten. Fra 12. oktober gjenåpner breddeidretten fase 1, bortsett fra i kommuner og regioner med økt smitte eller lokale utbrudd.

Vi gjør oppmerksom på at garderobeanlegg kun er åpent for bruk i undervisningstiden til skolene i Indre Østfold kommune.

Gå til revidert veileder for smittevern i idretten her

Bruk av kommunale bygg til faste øvelser og treninger

Kommunale lokaler åpnes for bruk til faste øvelser og treninger fra og med mandag 5. oktober.

Alle som ønsker å benytte seg av sin trening- og øvelsestid må melde i fra til oss på e-post utleie@io.kommune.no

Mer informasjon om bruk av lokaler finner du her

Oversikt over siste dagers smittetilfeller i Indre Østfold kommune

Her finner du en oversikt over siste dagers smittetilfeller

Rutiner for besøk på sykehjem

Les mer om rutinene her

Informasjon om smittetilfeller

Vi får mange henvendelser om hvorfor vi ikke oppgir i hvilken del av kommunen de smittede bor. I artikkelen under kan du lese mer om hvorfor det ikke oppgis, og hva som regnes som nærkontakt. 

Les mer om informasjon rundt smittetilfeller her

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

Karanteneregler og råd for smittevern ved reise blir oppdatert fortløpende. Spesielt før en utenlandsreise er det viktig at du både setter deg inn i hvilke regler som gjelder i det landet du reiser til, og hvilke regler som gjelder når du kommer tilbake til Norge. Ta høyde for at anbefalinger om reise kan bli endret raskt.

Les mer om karanteneregler ved reise på fhi.no

Testkriterier for covid-19

Følgende bør testes: 
  • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
  • Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene.
  • Andre grupper etter vurdering av lege. 
  • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. 

Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte (gruppe 3 og 4 over), bør positiv test bekreftes av ny test.

Les mer om testkriterier og testing her

Teststed for covid-19

Testing for covid-19 foregå på parkeringsplassen ved Askimhallen. Følg anvisninger for kjøretrase.

Veibeskrivelse: Følg Kirkegata, innkjørsel til parkeringsplassen/teststedet er første til venstre etter legevakten.

Du kan selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no

Du kan selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. 

Er koronatesten din positiv, blir du kontaktet av kommuneoverlegen som gir deg veiledning i hvordan du skal forholde deg. De personene som anses som nærkontakter blir kontaktet. Vi ber dere derfor om å avvente telefon fra oss, og ikke ringe korona-telefonen slik at det oppstår unødvendig kø der.

På grunn av stor pågang på sykehuset kan det ta 1-2 dager før vi får svar på de positive prøvesvarene og 2-3 dager på de negative prøvesvarene.

Indre Østfolds koronatelefon 

Indre Østfolds koronatelefon 477 80 110 er åpen på hverdager kl. 10.00-16.00 og helger kl. 12.00-16.00. Det er stor pågang på telefon, så du kan oppleve å måtte vente på svar. Vi ber om at du ikke ringer legevaktens telefon 116117 for spørsmål om koronatesting.

Vi ber om at alle ringer og avtaler en time før de kommer til teststedet på parkeringsplassen ved Askimhallen for å ta prøve.

Vi oppdaterer med ny informasjon når situasjonen endrer seg.

Koronavirus