Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Viktig informasjon om koronavirus

Viktig informasjon om koronavirus

Status Indre Østfold kommune per 9. august kl. 20.00:

Per 9. august kl. 20.00 er det 124 personer som har fått påvist smitte.
Per 9. august har vi testet 5501 personer. Siste registrerte smittetilfelle i Indre Østfold kommune er 9. august. Dersom vi får påvist nye tilfeller av koronasmitte vil vi oppdatere dette fortløpende. 

Indre Østfold kommune innfører strakstiltak

Smittesituasjonen i Indre Østfold kommune er nå mer alvorlig enn det vi tidligere har sett under koronapandemien. Vi har nå en ukontrollerbar smittesituasjon i kommunen.

Vi så tidligere i uken en fellesnevner mellom utenlandsopphold og lokal spredning under festlige aktiviteter. Gjennom smitteoppsporingen de siste dager ser vi nå at smitten nå brer seg i alle former for sosiale treffpunkter. De smittede er fortsatt i hovedsak unge mennesker med mange sosiale kontaktflater.

Det er bekymringsfullt at flere smittede ikke har symptomer eller har svært beskjedne symptomer. Det innebærer mulighet for smitte over alt der hvor folk ferdes, det være seg på jobb, på fest, under ulike fritidsaktiviteter, på treningssenter og alle øvrige sosiale treffpunkter.

På bakgrunn av den ukontrollerte smittesituasjonen vi nå står i, innfører vi strakstiltak for å stoppe smittespredningen.

Mer informasjon om tiltakene og sending fra pressekonferansen finner du her

Pressemelding 9. august med påfølgende pressekonferanse kl. 18.00

Smittesituasjonen i Indre Østfold kommune er nå mer alvorlig enn det vi tidligere har sett under koronapandemien. Og på bakgrunn av den ukontrollerte smittesituasjon vi nå står i, innfører vi strakstiltak for å stoppe smittespredningen.

Les pressemeldingen her

Pressemelding 8. august: koronasituasjonen i Indre Østfold kommune

Etter at vi har fått inn alle testresultater er det en økning med 22 nye smittetilfeller i dag. Vi er veldig glad for at det er mange som har fulgt vår oppfordring og har testet seg.

Den situasjonen vi nå står i med et økende antall smittetilfeller gjør at kommunen vil komme med nye omfattende tiltak i løpet av søndag formiddag.

Alle som har vært testet positivt vil bli ringt opp i kveld, de som er å beregne som nærkontakt vil bli forsøkt ringt i kveld eller i løpet av morgendagen.

Vi ber innbyggerne om å frastå sosiale aktiviteter i helgen.

Vi kommer tilbake med mer informasjon i løpet av søndag formiddag.

Korona-telefon 

Vi er glade for at mange følger oppfordringen om å ta kontakt med vår korona-telefon. Det er meldt om at noen brytes mens de venter i kø. Vi har nå feilsøkt sammen med vår leverandør og vi ser at mobilnettet bryter samtaler fordi pågangen er så stor i perioder. Vi ber deg om å være tålmodig og prøve igjen. Akkurat nå kl. 15.00 er det ca 10 minutters ventetid på telefon.

Nye tiltak iverksettes

Under pressekonferansen fredag 7. august, ble det kunngjort nye tiltak i forbindelse med koronasituasjonen. 

Informasjon om de nye tiltakene og sending fra pressekonferansen finner du her 

Fredag er det avdekket ni nye smittetilfeller i Indre Østfold kommune

En ansatt ved Grøtvedt (Eid) skole har fått påvist koronasmitte. Ansatte og barn som har vært på SFO mandag-onsdag blir regnet som nærkontakter og skal testes. Ansatte og foresatte blir kontaktet av skoleledelsen forløpende. SFO holder stengt i uke 33.

Det er registrert ni nye smittetilfeller i Indre Østfold kommune i dag. Vi jobber fortsatt med å komme i kontakt med de smittede og smittesporing foregår utover kvelden og i morgen. Så langt i smittesporingen har vi avdekket at fem av de nye smittetilfeller kan relateres til smitteutbruddet på byen i helgen.

I løpet av de to siste ukene har vi registrert 27 nye tilfeller med koronasmitte. 

Torsdag ble det avdekket sju nye smittetilfeller i Indre Østfold kommune 

Smittekilde er ukjent, men smittesporing pågår for fullt utover kvelden og i morgen. 

Les mer her

Onsdag ble det avdekket sju nye smittetilfeller av covid-19 i Indre Østfold kommune 

I denne fasen av pandemien er arbeidet med å stoppe oppblomstringen av smitte noe av det viktigste hver kommune kan gjøre.

Vi har gjennom smittesporing avdekket at flere personer med smitte har oppholdt seg på følgende utesteder i Askim; Corner Pub, Snackbaren 1985 og Mines fra midnatt og fram til stengetid både fredag 31. juli og lørdag 1. august.

Erfaringsmessig vet vi at avstandsreglene kan være vanskelig å overholde på utesteder, og smitterisikoen kan være høyere. Gjestene kan derfor å være potensielle nærkontakter. Var du tilstede på noen av disse stedene på de oppgitte tidspunktene, ber vi deg om å teste deg.

Vi øker testkapasiteten og bemanningen på vår koronatelefon ytterligere, slik at ventetiden reduseres.

Les mer her

Du kan selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no

Du kan selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. 

Er koronatesten din positiv blir du kontaktet av kommuneoverlegen som gir deg veiledning i hvordan du skal forholde deg. De personene som blir berørt blir kartlagt og kontaktet. Vi ber dere derfor om å avvente telefon fra oss, og ikke ringe korona-telefonen slik at det oppstår unødvendig kø der.

På grunn av stor pågang på sykehuset kan det ta 1-2 dager før vi får svar på de positive prøvesvarene og 2-5 dager på de negative prøvesvarene.

Indre Østfolds korona-telefon 

Vi har for tiden stor pågang på korona-telefonen. Vi ber alle om å ha litt ekstra tålmodighet når du ringer, vi besvarer så fort vi kan.

Indre Østfolds korona-telefon 477 80 110 er åpen på hverdager kl. 09.00-17.00 og helger kl. 10.00-16.00. Det er stor pågang på telefon, så du kan oppleve å måtte vente på svar. Vi ber om at du ikke ringer legevaktens telefon 116117 for spørsmål om koronatesting.

Vi ber om at alle ringer og avtaler en time før de kommer til teststedet på legevakten for å ta prøve. Vår besøksadresse er Sykehusgata 2, 1807 Askim. 

 

Testing før utenlandsreise

Flere land krever at turister fra Norge skal vise attest på at de er testet for covid-19 like før avreise fra Norge.

Kommunens teststed (Indre Østfold Legevakt) tilbyr ikke slik testing. Trenger du en slik attest, må du henvende deg til private aktører som har testtilbud. Du må selv dekke hele kostnaden for en slik undersøkelse og prøvetaking (ingen HELFO-refusjon).

Kamper og arrangement i barne- og ungdomsidrett

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idretten. Fra 1. august åpnes det også for kamper og arrangementer i barne- og ungdomsidretten.

Mer informasjon og smittevernveileder for idretten finner du her

Lotteri- og stiftelsestilsynet - Ny krisepakke for frivilligheten

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med covid-19-utbruddet. Søknadsfrist 15. september.

Les mer om krisepakken på hjemmesiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet 

Råd om servering av mat som buffet

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Mattilsynet har laget smittevernråd til virksomheter som tilbyr matservering som buffet, etter at forbudet mot buffet er opphevet.

Les mer hos Helsedirektoratet

Grenseåpning i forbindelse med covid-19

Regjeringen har vedtatt hvilke land som unntas for innreisekarantene ved innreise til Norge, fra 15. juli. Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet (fhi).

Gå til fhi.no 

Utleie av kommunale lokaler til sporadiske arrangementer/aktiviteter

Siden samfunnet nå begynner å myke opp rundt rutinene for smittevern, er det flere som henvender seg til kommunen for å leie lokaler.

Indre Østfold kommune har åpnet for utleie til faste treninger og aktiviteter i noen av våre lokaler.

Vi venter imidlertid med å leie ut til sporadiske arrangementer eller aktiviteter, fram til ny vurdering gjøres ca. 15. august.

Tillatt med arrangementer opp til 200 personer

Fra 15. juni åpnes det for arrangementer opp til 200 personer (fra 50 personer). De som er til stede, for eksempel som publikum, må kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Når grensen utvides fra 50 til 200 personer, opprettholder regjeringen kravet om ansvarlig arrangør som må ha oversikt over deltakerne på store arrangementer. Det er viktig for å kunne gjennomføre smittesporing. For privatpersoner som samles, er gruppestørrelsen fremdeles 20 personer.

Les mer om arrangementer her

Noen regler er ikke endret – husk dette:

  • Avstand: Hold en meters avstand til andre mennesker.
  • Vask hender: Vask hender ofte og lenge nok.
  • Symptomer: Har du vært i nærkontakt med den smittede og/eller kjenner symptomer på luftveisplager skal du ta kontakt med lege for å vurdere test av covid-19 smitte.
  • Karanteneplikten er 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.
  • Isolering: Er du smittet av covid-19 gjelder reglene for hjemmeisolering. Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.

Vi oppdaterer med ny informasjon når situasjonen endrer seg.

Koronavirus