Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Viktig informasjon om koronavirus

Viktig informasjon om koronavirus

Status Indre Østfold kommune per 11. juli kl. 09.00:

Per 9. juli kl. 16.00 har vi testet 2961 personer. Av disse er det 61 personer som har fått påvist smitte. Det er registrert ett nytt smittetilfelle de siste fire ukene. Vi oppdaterer antall testede en gang i uken (torsdag). Dersom vi får påvist nye tilfeller av koronasmitte vil vi oppdatere dette fortløpende. 

Du kan selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. 

Er koronatesten din positiv blir du kontaktet av kommuneoverlegen som gir deg veiledning i hvordan du skal forholde deg. De personene som blir berørt blir kartlagt og kontaktet. Vi ber dere derfor om å avvente telefon fra oss, og ikke ringe korona-telefonen slik at det oppstår unødvendig kø der.

På grunn av stor pågang på sykehuset kan det ta 1-2 dager før vi får svar på de positive prøvesvarene og 2-5 dager på de negative prøvesvarene.

Indre Østfold legevakts korona-telefon

Indre Østfold legevakts korona-telefon 477 80 110 er åpen på hverdager kl. 09.00-17.00 og helger kl. 12.00-16.00. Det er stor pågang på telefon, så du kan oppleve å måtte vente på svar.

Vi ber om at alle ringer og avtaler en time før de kommer til legevakten for å ta prøve. Vår besøksadresse er Sykehusgata 2, 1807 Askim. 

Grenseåpning i forbindelse med Covid-19

Regjeringen har vedtatt hvilke land som unntas for innreisekarantene ved innreise til Norge, fra 15. juli. Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet (fhi).

Gå til fhi.no 

Retningslinjer for besøk på sykehjem

Med bakgrunn i smitteveilederen fra Helsedirektoratet og vurderinger fra helsesjef og smittevernoverlege, har Indre Østfold kommune endret retningslinjene for besøk på sykehjem og aldershjem.

Les mer om besøk på sykehjem her

Raskere koronasvar via Helsenorge.no og kjernejournal

Fra 2. juli kan du selv se svaret på koronatesten din på Helsenorge.no så snart prøven er analysert og besvart. 

Er koronatesten din positiv blir du kontaktet av kommuneoverlegen som gir deg veiledning i hvordan du skal forholde deg.

Les mer om testsvar via Helsenorge.no her

Utleie av kommunale lokaler til sporadiske arrangementer/aktiviteter

Siden samfunnet nå begynner å myke opp rundt rutinene for smittevern, er det flere som henvender seg til kommunen for å leie lokaler.

Indre Østfold kommune har åpnet for utleie til faste treninger og aktiviteter i noen av våre lokaler.

Vi venter imidlertid med å leie ut til sporadiske arrangementer eller aktiviteter, fram til ny vurdering gjøres ca. 15. august.

Tillat med arrangementer opp til 200 personer

Fra 15. juni åpnes det for arrangementer opp til 200 personer (fra 50 personer). De som er til stede, for eksempel som publikum, må kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

Når grensen utvides fra 50 til 200 personer, opprettholder regjeringen kravet om ansvarlig arrangør som må ha oversikt over deltakerne på store arrangementer. Det er viktig for å kunne gjennomføre smittesporing. For privatpersoner som samles, er gruppestørrelsen fremdeles 20 personer.

Les mer om arrangementer her

Noen regler er ikke endret – husk dette:

  • Avstand: Hold en meters avstand til andre mennesker.
  • Vask hender: Vask hender ofte og lenge nok.
  • Symptomer: Har du vært i nærkontakt med den smittede og/eller kjenner symptomer på luftveisplager skal du ta kontakt med lege for å vurdere test av covid-19 smitte.
  • Karanteneplikten er 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.
  • Isolering: Er du smittet av covid-19 gjelder reglene for hjemmeisolering. Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.
  • Utenlandsreiser: Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves, men utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.

Korona-telefonen 

Det er viktig å huske at generelle spørsmål om korona, smittefare, karantene og lignende, stilles til den nasjonale korona-telefonen på nummer 815 55 015. Du finner og oppdatert informasjon og svar på mange spørsmål på siden til Folkehelseinstituttet og på helsenorge.no

Indre Østfold legevakts korona-telefon

Indre Østfold legevakts korona-telefon 477 80 110 er åpen på hverdager kl. 09.00-17.00 og helger kl. 12.00-16.00. Det er stor pågang på telefon, så du kan oppleve å måtte vente på svar.

Vi oppdaterer med ny informasjon når situasjonen endrer seg.

Koronavirus