Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Viktig informasjon om koronavirus

Viktig informasjon om koronavirus

Status Indre Østfold kommune per 29. mai kl. 18.00:

Per 29. mai kl. 16.00 har vi testet 1721 personer. Av disse er det 58 personer som har fått påvist smitte. Ingen ny smittede den siste uken. Per 25. mai er ca. 50 av de smittede friskmeldte. På grunn av stor pågang på sykehuset kan det ta 1-2 dager før vi får svar på de positive prøvesvarene og 2-5 dager på de negative prøvesvarene. Vi tar kontakt med alle som er testet så snart prøvesvarene foreligger. De personene som blir berørt blir kartlagt og kontaktet. Vi ber dere derfor om å avvente telefon fra oss, og ikke ringe korona-telefonen slik at det oppstår unødvendig kø der.

Åpner for trening i barne- og ungdomsidrett

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idretten. Fra 1. juni åpnes det for trening i barne- og ungdomsidretten.

Les veilederen her

Nye retningslinjer for besøk på sykehjem

Med bakgrunn i smitteveilederen fra Helsedirektoratet som kom 27. mai, og vurderinger fra helsesjef og smittevernoverlege, har Indre Østfold kommune endret retningslinjene for besøk på sykehjem og aldershjem.

Les mer om besøk på sykehjem her

Reiseråd og karantenetid i forbindelse med reise

Ønsker du å invitere venner eller familie fra Sverige eller andre EØS-land på besøk en dag eller to? Det kan du faktisk ikke, med mindre besøket varer over 10 dager. Personer som ankommer Norge skal kunne overholde karanteneplikten på 10 dager. Dette gjelder også de som er EØS-borgere. Det er i utgangspunktet § 5 i covid-19-forskriften som gjelder: 

§ 5. Karanteneplikt ved ankomst til Norge 
Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge. En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås.

Forskrift om smittevernstiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19 forskriften)

Det er varslet om mulige endringer for reiser til og fra Danmark den 15. juni.

Informasjon og reiseråd finner du her:

Folkehelseinstituttet (FHI)

Utlendingsdirektoratet (UDI)

Helsenorge.no

Kan jeg være på hytta, være på camping og overnatte i båt?

Det er ingen begrensninger på bruk av hytte, campingvogn og -bil, og båt. Unntaket er om du er syk eller i karantene. Hvis du blir syk mens du er på hytta eller på annen fritidsreise, skal du reise hjem hvis tilstanden gjør det mulig.

Åpning av idrettshaller

Idrettshallene i Indre Østfold kommune åpner igjen for ordinær trening mandag 25 mai. Gymsalene på skolene åpnes ikke for trening og øvelser da mange av skolene bruker gymsalene til undervisning.

Les mer om åpning av idrettshaller her

Noen regler er ikke endret – husk dette:

  • Avstand: Hold en meters avstand til andre mennesker.
  • Vask hender: Vask hender ofte og lenge nok.
  • Symptomer: Har du vært i nærkontakt med den smittede og/eller kjenner symptomer på luftveisplager skal du ta kontakt med lege for å vurdere test av covid-19 smitte.
  • Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.
  • Isolering: Er du smittet av covid-19 gjelder reglene for hjemmeisolering. Isoleringen varer til 3 døgn etter at du er helt frisk og minst 8 dager etter at du ble syk.
  • Utenlandsreiser: Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves, men utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.

Gradvis gjenåpning av innbyggertorg og bibliotek

Skjønhaug innbyggertorg og bibliotek er først ut med å åpne dørene for Indre Østfolds innbyggere. Onsdag 13. mai fra kl. 12.00-19.00 blir det igjen mulig å låne bøker, få veiledning og andre enkle tjenester. 

Les mer her

Korona-telefonen 

Det er viktig å huske at generelle spørsmål om korona, smittefare, karantene og lignende, stilles til den nasjonale korona-telefonen på nummer 815 55 015.

Åpningstid på denne telefonen er hverdager kl. 08.00-18.00 og helger kl. 10.00-16.00.

Du finner og oppdatert informasjon og svar på mange spørsmål på siden til Folkehelseinstituttet og på helsenorge.no

Indre Østfold legevakts korona-telefon

Indre Østfold legevakts korona-telefon 477 80 110 er åpen på hverdager kl. 09.00-17.00 og helger kl. 12.00-16.00. Det er stor pågang på telefon, så du kan oppleve å måtte vente på svar.

Vi oppdaterer med ny informasjon når situasjonen endrer seg.

Koronavirus