Vi utfører fresing av boliggater og bortkjøring av snø fra parkeringsfelter fra mandag 23. januar

Vi utfører fresing av boliggater og bortkjøring av snø fra parkeringsfelter fra mandag 23. januar

Den siste tidens snøfall har ført til smalere gater og fortau. Enkelte steder er også parkeringsfelter utilgjengelige på grunn av deponert snø. Dette gir redusert fremkommelighet og kan utgjøre en trafikkfare. Vi vil derfor utføre fresing av boliggater og bortkjøring av snø fra parkeringsfelter fra og med mandag 23. januar.

Flytting av biler

Snøfresingen vil gi bedre trafikk- og kjøreforhold, men krever at det ikke er parkert biler langs boliggatene, og at publikum holder god avstand til mannskapene som rydder.

Noe av snøen kan havne på privat grunn

Vi kommer til å måtte frese snø inn på eiendommene langs veien, der forholdene tilsier dette. Vi beklager eventuelle ulemper dette kan medføre.

Vi minner om at det er ikke lov å legge deponert snø tilbake på offentlig areal, siden framkommelighet veier tyngre enn privat adkomst. 

Lovlighetsvurdering

I følge Samferdselsdepartementet må eiendommer som grenser ut til offentlig vei regne med at noe av snøen som brøytes eller freses havner inn på privat grunn. Dette er det en langvarig og etablert praksis for. Den nytten eiendommer som grenser til offentlig vei har av å få ryddet veien for snø, anses  som større enn ulempene ved at noe av snøen havner på privat grunn. 

Til Veglova

Granne- og nabolova 

Snøbrøyting og ulemper for grunneiere (PDF, 182 kB)

Uttalelse vedrørende brøytesnø (PDF, 154 kB)