Vi iverksetter løpende tiltak for å ta vare på våre innbyggere

Vi iverksetter løpende tiltak for å ta vare på våre innbyggere

Indre Østfold kommune iverksetter løpende tiltak for å ivareta innbyggerne våre, og vi forsøker å ta hensyn slik at vi ikke rammer flere enn strengt tatt nødvendig.

Av og til må vi allikevel ta beslutninger og innføre strakstiltak på kort varsel, slik vi nå gjorde ved å masseteste elever, ansatte og barn i Eid barnehage, Trippestadlia barnehage og Korsgård skole. Vi har full forståelse for at det kan skape utfordringer for mange ved at man blir pålagt ventekarantene til prøvesvar foreligger.

Vi ser effekten av å få slått ned smitteutbrudd i en tidlig fase og har gode erfaringer med å innføre strakstiltak og kortvarige nedstenginger. På kort varsel gjennomfører vi massetesting og vi får raskt et overblikk over smittesituasjonen. Summen av strakstiltak og massetesting belaster samfunnet i mindre grad enn om smitten på den enkelte skole eller barnehage får tid til å spre seg.

Vårt testteam og smittesporingsteam gjør en fantastisk jobb, hiver seg rundt og organiserer massetesting og smittesporing på kort varsel, også i helger og på helligdager.

-Det viser seg helt avgjørende at vi agerer raskt når smittesituasjonen tilsier det, og jeg må be om forståelse for at tiltak noen ganger må skje på kort varsel for å kunne slå ned potensiell smitte. Testteamet, smittesporingsteamet og andre ansatte i kommunen jobber fantastisk for å ivareta kommunens innbyggere under den pågående pandemien, og fortjener stor honnør for det. Det gjør meg derfor trist når jeg hører om ansatte som blir ringt opp og kjeftet på fordi tiltak som er iverksatt av stat og kommune skaper utfordringer i hverdagen, sier ordfører Saxe Frøshaug.

-Har du kommentarer eller spørsmål, ber jeg deg ta kontakt via kommunens offisielle e-post eller telefon. Blir du kontaktet av smittesporingsteamet får du et telefonnummer du kan ringe for spørsmål, avslutter Saxe Frøshaug.

Smittesporingsteamet har til tider veldig mye å gjøre

De dagene vi har mye smitte har vårt smittesporingsteam ekstra mye å gjøre. Det kan derfor ta litt tid før de får kontaktet alle, og noen kan derfor oppleve at de får telefon seint på kvelden. Hvis du får svar på testen via helsenorge.no før vi har ringt deg, eller at du har blitt kontaktet av noen som er smittet, så ber vi deg om å gå i karantene. Du vil bli ringt opp fra vårt smittesporingsteam i løpet av samme kveld.

Skal vi klare å slå ned smitten, så gjør vi det best sammen. Unngå sosiale sammenkomster, tenk på hvem du gjør til dine nærkontakter og overhold karantenetiden. Test deg hvis du har symptomer, ikke tro det er allergi eller en liten forkjølelse. Vi trenger din hjelp for å stoppe smitten.

Dette klarer vi sammen!