Velkommen til innbyggernes time

Velkommen til innbyggernes time

Klikk for stort bildeØnsker du å prate med den politiske ledelsen i Indre Østfold kommune om noe som opptar deg?

Utvalgslederne, ordfører og varaordfører har nå satt av tid på våre fem innbyggertorg og bibliotek, der du kan komme innom og snakke om hva som er viktig for deg. Mulighet for en kaffekopp blir det også.

Tid og sted

Innbyggernes time
Dato Tid Politisk deltagelse Sted
Tirsdag 20. oktober kl. 17.00-18.00 Camilla Aas og Saxe Frøshaug Tomter innbyggertorg og bibliotek
Onsdag 4. november kl. 17.00-18.00 Øystein Østre og Camilla Aas Mysen innbyggertorg og bibliotek
Torsdag 19. november kl. 17.00-18.00 Kathrine H. Hansen og Øystein Østre Skjønhaug innbyggertorg og bibliotek
Torsdag 3. desember kl. 17.00-18.00 Kathrine H. Hansen og Hilde Kraggerud Askim innbyggertorg og bibliotek
Torsdag 21. januar kl. 17.00-18.00 Hilde Kraggerud og Øystein Østre Askim innbyggertorg og bibliotek
Mandag 1. februar kl. 17.00-18.00 Kathrine H. Hansen og Camilla Aas Spydeberg innbyggertorg og bibliotek
Tirsdag 16. februar kl. 17.00-18.00 Øystein Østre og Saxe Frøshaug Tomter innbyggertorg og bibliotek
Onsdag 3. mars kl. 17.00-18.00 Camilla Aas og Kathrine H. Hansen Mysen innbyggertorg og bibliotek
Torsdag 18. mars kl. 17.00-18.00 Saxe Frøshaug og Hilde Kraggerud Skjønhaug innbyggertorg og bibliotek
Mandag 12. april kl. 17.00-18.00 Kathrine H. Hansen og Hilde Kraggerud Spydeberg innbyggertorg og bibliotek
Tirsdag 27. april kl. 17.00-18.00 Øystein Østre og Hilde Kraggerud Tomter innbyggertorg og bibliotek
Onsdag 12. mai kl. 17.00-18.00 Camilla Aas og Øystein Østre Mysen innbyggertorg og bibliotek
Torsdag 27. mai kl. 17.00-18.00 Saxe Frøshaug og Øystein Østre Skjønhaug innbyggertorg og bibliotek
Torsdag 10. juni kl. 17.00-18.00 Kathrine H. Hansen og Saxe Frøshaug Askim innbyggertorg og bibliotek

Disse kan du møte:

  • Saxe Frøshaug, ordfører
  • Kathrine Hestø Hansen, varaordfører
  • Camilla Aas, leder samfunnsutvalget med ansvar for kommunens oppgaver knyttet til stedsutvikling, arealutvikling, kommunedelplanens samfunnsdel, samferdsel, næring, landbruk (inkl. konsesjonsloven, skogbrukslova og jordlova), miljø, teknikk, kultur, bibliotek, friluftsliv, naturforvaltning, idrett, frivillighet, reiseliv og andre fagområder som naturlig hører inn under samfunnsutvalget
  • Hilde Kraggerud, leder livsløpsutvalget med ansvar for kommunens oppgaver knyttet til folkehelse, oppvekst, helse og omsorg
  • Øystein Østre, leder plan- og bygningsutvalget med ansvar for kommunens oppgaver knyttet til matrikkellova og plan- og bygningsloven, inkludert kommuneplanens arealdel