Veinavn på boligområde Bergerudåsen i Båstad

Frist for å sende oss innspill: 1. mai 2024.

Bakgrunn

Det er behov for et veinavn som skal brukes til veiadressering av boligområdet med plannavn Bergerudåsen og Bergerudåsen II (Planid 012220060001 og 012220190003).

Dette boligområdet går ut fra Båstadveien mellom Båstad skole og Båstad kirke.

Bergerudåsen - kartutsnitt - Klikk for stort bilde

Hjemmel for dette arbeidet er angitt i matrikkelforskriftens § 49 hvor det heter:

"Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger og andre objekter eller steder som det er viktig å finne fram til.

Adressen skal også tjene som stedfestingsobjekt og nøkkel til aktuell informasjon i private og offentlige registre og arkiv.

Føring av adresser i matrikkelen skal bidra til et felles adressesystem for hele landet."

Forslag til veinavn

Forslag til veinavn er Bergerudåsen.

Dette er et gammelt og velkjent navn i området. Navnet er også brukt på reguleringsplanene.

Videre saksgang

Navnet er oversendt Språkrådet (den regionale stedsnavntjenesten) som vil gi sin anbefaling om skrivemåten og kommentar til valg av veinavn.

Før saken fremmes til behandling er saken nå sendt på høring. Deretter vil saken tas opp til politisk behandling og navn vil vedtas.

Etter vedtaket sender kommunen ut vedtatt navn med alle saksdokumenter til Statens Kartverk som har klagerett på navnfastsettelse.

Vil du komme med innspill?

Vi ønsker tilbakemelding på forslaget til det nye veinavnet. Du kan også sende inn forslag til andre navn.

En eventuell uttalelse sender du på e-post til: astrid.bjornerod@io.kommune.no eller per brev til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad innen 1. mai 2024. 

Merk uttalelsen med saksnummer 24/2821.