Veien over Solbergfossanlegget er stengt fra 11. oktober til 12. november.

Veien over Solbergfossanlegget er stengt fra 11. oktober til 12. november.

Dette er på grunn av arbeid med å legge ned nye vann- og avløpsledninger over demningen, i tillegg til trekkerør for fremtidige fibertraséer.

Veien er stengt for alle i denne perioden, også for syklende og gående.

Fra krysset Tyrihjellåsen-Evjeveien er det utført gravearbeider i forbindelse med ny strømtilførsel til området.