Vedtatt detaljregulering for Håkon Håkonssons vei 82, gbnr 153/4 m.fl., Mysen

Vedtatt detaljregulering for Håkon Håkonssons vei 82, gbnr 153/4 m.fl., Mysen

Frist for å klage: 10. desember 2022.

Kommunestyret har vedtatt detaljregulering for Håkon Håkonssons vei 82, gbnr 153/4 m.fl., med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.

Dette ble vedtatt i sak 133/22, den 1. november 2022.

Kort om planen

Reguleringsplanen legger til rette for, og muliggjør utvikling av, den virksomhet som i dag drives på området. Innenfor planområdet er det i dag næring og boliger. Næringsvirksomheten består dels av anleggsgartnerdrift/utemiljøsenter, og dels av jordproduksjon.

Vi kunngjør med dette planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Ønsker du å klage?

En eventuell klage sender du på e-post til: post@io.kommune.no eller per post til: Indre Østfold kommune, postboks 34, 1861 Trøgstad innen 10. desember 2022.

Dokumenter

Håkon Håkonssonsvei 82 NY
Tittel Publisert Type
0. Vedtak i kommunestyret

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0. Vedtak i kommunestyret.pdf
1. Oversiktskart

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Oversiktskart.pdf
2. Plankart, datert 03.03.2022

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Plankart, datert 03.03.2022.pdf
3. Reguleringsbestemmelser, revidert 08.07.2022 og 22.09.2022 og 13.10.2022

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Reguleringsbestemmelser, revidert 08.07.2022 og 22.09.2022 og 13.10.2022.pdf
4. Planbeskrivelse, datert 30.03.2022

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. Planbeskrivelse, datert 30.03.2022.pdf
5. ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse)

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse).pdf
6. Illustrasjonplan

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6. Illustrasjonplan.pdf
7. Terrengsnitt

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7. Terrengsnitt.pdf
8. Geoteknisk datarapport Multiconsult

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8. Geoteknisk datarapport Multiconsult.pdf
9. RIG-NOT-002_Multiconsult

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9. RIG-NOT-002_Multiconsult.pdf
10. Rapport Natur og samfunn

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10. Rapport Natur og samfunn.pdf
11. Referat av innsigelse og uttalelser, med kommunedirektørens og forslagsstillers kommentarer

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11. Referat av innsigelse og uttalelser, med kommunedirektørens og forslagsstillers kommentarer.pdf
12. Innsigelse trekkes, datert 14.09.2022

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12. Innsigelse trekkes, datert 14.09.2022.pdf
13. Innsigelse og alle innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13. Innsigelse og alle innkomne uttalelser ved offentlig ettersyn.pdf
14. 1. gangs behandling i plan- og bygningsutvalget

17.11.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14. 1. gangs behandling i plan- og bygningsutvalget.pdf