Vår politiske møterunde fram til midten av februar

Vår politiske møterunde fram til midten av februar

Her ser du de politiske møtene som holdes fram til midten av februar.

 • Ungdommens kommunestyre: 24. januar kl. 14.30-17.00
 • Utvalg for integrering og inkludering: 24. januar kl. 18.00-20.30
 • Plan- og bygningsutvalget: 25. januar kl. 18.00-21.00
 • Samfunnsutvalget: 26. januar kl. 17.00-21.00
 • Formannskapet: 27. januar kl. 09.00-15.00
 • Plan- og bygningsutvalget: 6. februar kl. 18.00-21.00 (ekstraordinært - kommuneplanens arealdel)
 • Kommunestyret: 7. februar kl. 09.00-17.00
 • Eldrerådet: 9. februar kl. 17.00-19.00 (ekstraordinært - kommuneplanens arealdel)
 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse: 9. februar kl. 17.00-19.00 (ekstraordinært - kommuneplanens arealdel)
 • Ungdommens kommunestyre: 9. februar kl. 14.30-17.00 (ekstraordinært - kommuneplanens arealdel)
 • Utvalg for integrering og inkludering: 9. februar kl. 17.00-19.00 (ekstraordinært - kommuneplanens arealdel)
 • Kontrollutvalget: 13. februar kl. 09.00-12.00
 • Plan- og bygningsutvalget: 20. februar kl. 18.00-21.00 (ekstraordinært - kommuneplanens arealdel)

Saker og sakspapirer

Her finner du sakspapirene og sakene som skal behandles i hver av møtene