Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Vannmåleravlesning til Hobøl Vannverk

Vannmåleravlesning til Hobøl Vannverk

Er du abonnent hos Hobøl Vannverk og skal registrere din vannmåleravlesning, så gjøres det via hjemmesiden til Hobøl Vannverk.

Gå til hjemmesiden til Hobøl Vannverk her.