Lytt

Viktig informasjon om korona/covid-19:

Vannmåleravlesning – frist for rapportering av vannmålerstand er 31. desember 2020

Vannmåleravlesning – frist for rapportering av vannmålerstand er 31. desember 2020

Her melder du inn din måleravlesning.

Hvis du valgte å få neste vannmålerkort via tekstmelding eller e-post ved forrige avlesning, får du ikke vannmålerkort i posten.

Har du ikke mottatt vannmålerkortet ditt, ta kontakt med oss på telefon 69 68 10 00 eller på e-post: kommunaleavgifter@io.kommune.no.

For å være sikker på at avlesningen blir registrert innen 31. desember, oppfordrer vi deg til å registrere avlesningen per telefon, via QR-kode eller via knappen på forsiden av nettsidene våre. Registrering via telefon eller QR-kode får du nærmere beskrivelse av på vannmålerkortet.

Du kan også registrere inn avlesningen her:

Meld inn din måleravlesning her

Slik ser en analog vannmåler ut

Klikk for stort bilde

For deg som har digital vannmåler - du skal ikke rapportere vannmålerstand selv

Du som har installert digital vannmåler, vil ikke motta vannmålerkort og skal ikke rapportere vannmålerstand selv. Disse vannmålerne blir fjernavlest av kommunen.

Har du vann fra Hobøl vannverk?

På grunn av feil hos leverandør, har også enkelte av Hobøl vannverks kunder med digitale målere mottatt måleravlesningskort i posten.

De digitale målerne leser Hobøl Vannverk av, så har du en digital måler, trenger du ikke sende inn vannmålerstand.

Slik ser en digital vannmåler ut

Klikk for stort bilde

Fakturering av forbruk

Det målte forbruket, med fratrekk av det du har betalt á konto i 2020, faktureres på termin med forfall 20. april 2021. Samtidig blir det opprettet ny akonto etter fjorårets forbruk. 
Det gjelder også deg med avtale om månedlig faktura. Du må altså påregne endring i terminbeløp fra og med termin med forfall 20. april 2021.