Utvidet søknadsfrist for kommunale kulturmidler – ny frist er 12. mai

Utvidet søknadsfrist for kommunale kulturmidler – ny frist er 12. mai

Du søker innen fristen via vårt digitale søknadsskjema.

Frivillige organisasjoner kan søke støtte til sin aktivitet gjennom kommunale kulturmidler.

Formålet med kulturmidler er å stimulere kulturlivet til engasjement, mangfold og kvalitet. Tilskuddene skal stimulere til vekst og utvikling innen kunst, kultur, musikk, idrett og friluftsliv, der barn og unge under 20 år prioriteres.

Ordningen det kan søkes om er grunnstøtte og husleiestøtte.

Retningslinjer

Retningslinjer for kulturstøtte i Indre Østfold kommune (PDF, 234 kB)

Søknadsskjema

Søknad om tilskudd til kulturformål (grunnstøtte og husleiestøtte)

Se også vår side om kultur- og arrangementsstøtte