Utlysning - Den kulturelle bæremeisen

Utlysning - Den kulturelle bæremeisen

Skolebarn har Den kulturelle skolesekken (DKS) og eldre har Den kulturelle spaserstokken (DKSS), nå ønsker Indre Østfold kommune også å sikre barnehagebarnas tilgang til kunst og kulturopplevelser.

Vi vil gjerne ha søknad fra deg, eller dere som består av 1-2 personer, og som vil bidra med et slikt tilbud ute i kommunens barnehager våren 2022. Tilbudet bør legge opp til stor grad av deltakelse av barna, og vi ønsker et program som kan gjentas i en til tre barnehager per dag, i inntil fem dager.

Vi ønsker tilbud innen forskjellige kulturelle uttrykk som musikk, teater, visuell kunst, eller som kombinasjon av flere uttrykk. 

Beskrivelse av oppdraget og eventuelle spørsmål sendes på e-post til kjersti.karlsrud@io.kommune.no innen 7. januar 2022. 

Vi forholder oss til Creos satser for DKS og DKSS.