Lytt

Viktig informasjon om koronavirus

Trenger du betalingsutsettelse på dine fakturaer fra kommunen?

Trenger du betalingsutsettelse på dine fakturaer fra kommunen?

Via kommunens innsynsløsning kan du enkelt søke om betalingsutsettelse og dele opp fakturaen over flere avbetalinger. 

Midlertidig vil vi utvide betalingsutsettelse fra 30 til 60 dager.

Det fremmes samtidig et forslag om at satsen for forsinkelsesrenter midlertidig settes ned fra 9,5% til 3%. Dette vil behandles politisk i løp av kort tid. Vi informerer så snart saken er behandlet.

Du kan lese mer om vår innsynsløsning «Min faktura», og hvordan den fungerer her:

Les mer om vår nye innsynsløsning