Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Tilskudd til økt tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder og ferdselsårer

Tilskudd til økt tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder og ferdselsårer

Søknadsfristen er 1. november.

Viken fylkeskommune vil bedre tilgjengeligheten i friluftsområder for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Nå kan frivillige organisasjoner, som er registrert i enhetsregisteret, interkommunale friluftsråd og kommuner i Viken søke om tilskudd, slik at flere kan drive med friluftsliv og ta i bruk friluftsområder og ferdselsårer, uavhengig av funksjonsevne.

Søknadsfristen er 1. november 2020.

Her finner du mer informasjon om tilskudd og hvordan du søker